Islamische Münzen - Web Auction 117

Visualisierung: GridGridList
Islamic, Abbasid Caliphate, al-Amin (AH ...

Los Nr. 1

Islamische Münzen

Islamic, 'Abbasid Caliphate, al-Amin (AH 170-193 / AD 786-809). Dinar. Au (18mm, 4.26g). Album 220.4. BB+


Ausrufpreis:
100,00 €
Aktuelles Gebot:
290,00 €