Pen - Auction 65

Визуализация: GridGridList
Pineider 1774 Jubileum 2000 limited edition ...

Лот 149

Pen

PINEIDER 1774 JUBILEUM 2000 LIMITED EDITION PEN NUMBERED 677


Оценка:
600,00/900,00 €
Базовая стоимость лотов:
300,00 €
Текущее предложение:
0,00 €
Fountain pen Pasha De Cartier, Limited ...

Лот 150

Pen

FOUNTAIN PEN PASHA DE CARTIER, LIMITED EDITION 1990, NUMBERED 1746


Оценка:
700,00/900,00 €
Базовая стоимость лотов:
150,00 €
Текущее предложение:
950,00 €
Montegrappa pen   Ballpoint silver pen, ...

Лот 151

Pen

MONTEGRAPPA PEN


Оценка:
300,00/400,00 €
Базовая стоимость лотов:
130,00 €
Текущее предложение:
280,00 €
Pasha de Cartier pen  Pasha de Cartier pen ...

Лот 152

Pen

PASHA DE CARTIER PEN


Оценка:
800,00/1.000,00 €
Базовая стоимость лотов:
300,00 €
Текущее предложение:
700,00 €
Montblanc Sir Georg Solti edition pen   ...

Лот 153

Pen

MONTBLANC SIR GEORG SOLTI EDITION PEN


Оценка:
500,00/1.200,00 €
Базовая стоимость лотов:
400,00 €
Текущее предложение:
500,00 €
Montblanc pen   Montblanc ballpoint blue ...

Лот 154

Pen

MONTBLANC PEN


Оценка:
100,00/200,00 €
Базовая стоимость лотов:
50,00 €
Текущее предложение:
95,00 €
Montblanc pen   Montblack ballpoint black ...

Лот 155

Pen

MONTBLANC PEN


Оценка:
150,00/250,00 €
Базовая стоимость лотов:
60,00 €
Текущее предложение:
120,00 €
Cartier pen  Cartier ballpoint black ...

Лот 156

Pen

CARTIER PEN


Оценка:
150,00/250,00 €
Базовая стоимость лотов:
70,00 €
Текущее предложение:
180,00 €
Montblanc pen   Montblanc black varnished ...

Лот 157

Pen

MONTBLANC PEN


Оценка:
150,00/250,00 €
Базовая стоимость лотов:
60,00 €
Текущее предложение:
220,00 €
Montblanc pen   Yellow gold plated ballpoint ...

Лот 158

Pen

MONTBLANC PEN


Оценка:
250,00/350,00 €
Базовая стоимость лотов:
100,00 €
Текущее предложение:
240,00 €