<< Лот 2417 - BANK LEU AG. ...   Лот 2419 - BARANOWSKY M. ... >>

Лот 2418 - E-Live Auction 71

результат:
50,00 GBP
Все предложения:
4


BARANOWSKY M. – Milano, 1928. I parte, catalogo a prezzi fissi di monete antiche greche, romane. pp. 20, nn. 792, tavv. 6. Ril. editoriale sciupata, buono stato, importante. Spring, nota pag. 2.


Оферты

Статус лота:
Аукцион закрыт