Islamic - E-Live Auction 63

Визуализация: GridGridList
Islamic, Umayyad Caliphate, al-Walid I ibn ...

Лот 641

Islamic

Islamic, Umayyad Caliphate, al-Walid I ibn 'Abd al-Malik (AH 86-96 / AD 705-715). AR Dirham (27mm, 2.91g, 1h). Album ...


Оценка:
150,00 £
Базовая стоимость лотов:
120,00 £
Текущее предложение:
0,00 £
Islamic, Abbasid Caliphate. al-Mutawakkil ...

Лот 642

Islamic

Islamic, 'Abbasid Caliphate. al-Mutawakkil (AH 232-247 / AD 847-861). AV Dinar (20.5mm, 4.13g, 11h). Album 229.3. Wavy ...


Оценка:
190,00 £
Базовая стоимость лотов:
150,00 £
Текущее предложение:
150,00 £
Islamic, al-Andalus (Spain). Umayyads, ...

Лот 643

Islamic

Islamic, al-Andalus (Spain). Umayyads, al-Hakam II ibn 'Abd al-Rahman (AH 350-366 / AD 961-976). AR Dirham (23mm, ...


Оценка:
20,00 £
Базовая стоимость лотов:
15,00 £
Текущее предложение:
0,00 £