<< Лот 27 - IRAN - Reza ...   Лот 29 - IRAN - Reza ... >>

Лот 28 - Auction 41IRAN - Reza Pahlavi (1941-1979) - 2,5 Pahlevi - 1355 (1976) - AU Kr. 1201
FDC


Оферты

Статус лота:
Аукцион закрыт